BIELKI WCZORAJ I DZIŚ
Dodane przez stasinel dnia 19. marzec 2010 22:40

Witam wszystkich mieszkańców Bielek, Gości i Użytkowników przeglądających stronę miejscowości Bielki. Proponuję przyłączyć się i ją współtworzyć. Każdy użytkownik po zarejestrowaniu i zalogowaniu może dodawać informacje, ciekawe newsy, albumy i zdjęcia, związane z tematyką strony. Materiały po akceptacji moderatora zostaną zamieszczone na stronie. Użytkownik może również komentować, oceniać, dyskutować na forum strony, czy w shoutboxsie. Aby się zarejestrować konieczne jest posiadanie poczty. Jeśli jeszcze nie masz i nie wiesz jak to zrobić? Wejdź na stronę linki, dalej Ciekawe strony, następnie Przydatne strony i Rejestr poczty. Tam zgodnie z poleceniami wypełnij formularz, zapisz sobie adres, zapamiętaj hasło i możesz przystąpić do rejestracji na stronie. Tu też zapamiętaj nazwę użytkownika i hasło, bo będziesz z niego korzystał zawsze przy dodawaniu materiału do strony. Masz jakieś wątpliwości czy pytania zadaj na stronie kontakt. Odpowiedzi będą opublikowane na FAQ.
admin. strony

Otwarcie na świat poprzez Internet
Utworzenie strony miejscowości Bielki jest jednym z etapów Planu Odnowy Wsi, który został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 23-12-09r, a zakładający promocję wsi i współpracę z mediami.
Odnowa wsi to innowacyjny proces kształtowania postaw społecznych, warunków życia i postępu cywilizacyjnego na obszarach wiejskich, podejmowany przez mieszkańców wsi przy wsparciu władz samorządowych. Odnowa miejscowości to szansa rozwoju, to nowe możliwości, nowe spojrzenie na swoją wieś, na jej walory przyrodnicze, kulturowe, intelektualne, historyczne i demograficzne.
Zasadniczym celem wspomnianego procesu jest wzmocnienie działań służących integracji, zacieraniu się istniejących dysproporcji rozwojowych społeczności wiejskiej w stosunku do mieszkańców miast. Odnowa powinna również dostosowywać wieś do pełnienia nowych funkcji, zarówno wobec mieszkańców wsi jak i całego społeczeństwa. Jest to również szansa zatrzymania procesu starzenia się wsi, dzięki nowym możliwościom rozwoju nie tylko zmniejszy się emigracja młodzieży, ale dzięki temu otworzy się droga do pozyskiwania nowych mieszkańców.
Idea powstania Planu Rozwoju Wsi Bielki narodziła się wraz z początkiem 2008 roku. Wtedy rozpoczęły się spotkania z mieszkańcami, rozmowy mające na celu zidentyfikowanie potrzeb społeczności wiejskiej. Pomysł stworzenia planu odnowy miejscowości i strategii rozwoju naszej wsi zrodził się dzięki uczestnictwu naszych mieszkańców w szkoleniach integracyjno – warsztatowych, przeprowadzonych przez LGD razem Dla Powiatu Radziejowskiego, na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomysł ten zdobył uznanie szczególnie ludzi młodych, którzy chcą mieszkać na wsi i swoją przyszłość wiążą z gospodarstwem rodzinnym. Dla tego też na zebraniu wiejskim w dnia 7 sierpnia 2009r podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do opracowania planu odnowy wsi Bielki. W tym celu została powołana grupa robocza, której zadaniem było opracowania tego planu.
Chcemy, żeby za kilka lat nasza wieś była miejscem przyjaznym ludziom, w którym będzie można spokojnie żyć i pracować, bez obawy o przyszłość jej mieszkańców. Dzięki programom finansowanym z funduszy europejskich Bielki mają szansę nowoczesnego rozwoju i poprawy jakości życia.
Rozszerzona zawartość newsa
Wizja rozwoju wsi
Chcemy osiągnąć zrównoważony rozwój miejscowości, zapewniający zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców jak i stworzenie warunków umożliwiających wzrost poziomu życia. Wszystko przy zachowaniu równowagi pomiędzy aktywnością gospodarczą, a ochroną środowiska. Chcemy być wsią bezpieczną, atrakcyjną i zadbaną. Z pełną infrastrukturą techniczną, aktywną społecznie w pracy na rzecz poprawy jakości życia. A plan odnowy miejscowości i jego założenia mają służyć wskazaniu kierunków zmierzających do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy swojej wsi, zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz integracji społeczności lokalnej.
Istotą zadań założonych do realizacji jest rozwój i promocja wartości związanych z miejscem zamieszkania, specyfiką społeczną i kulturową Bielek.
Nad projektem planu odnowy miejscowości pracował zespół w składzie:
Anna Balcerak
Katarzyna Biernacka
Kazimierz Kwiatkowski
Elżbieta Pesta
Aneta Pniewska
Anna Smolarek
Stanisław Wojtysiak
Zespół może dokonać aktualizacji planu odnowy miejscowości i pełni nadzór nad jego realizacją. Współpracuje w realizacji partnerskich projektów i promuje miejscowość Bielki.
Komisja promocji Bielek