Charakterystyka i położenie miejscowości Bielki
Dodane przez stasinel dnia 27. grudzień 2009 00:00
Mapa Bielek

Bielki są jedną z 42 miejscowości w Gminie Topólka. Położone na wschodnim obrzeżu gminy, południowo – wschodnim krańcu powiatu radziejowskiego, w województwie kujawsko- pomorskim. Wschodni sąsiad to wieś Rabinowo, a od południowego – wschodu Dęby Janiszewskie, Gmina Lubraniec, powiat włocławski. Od północy graniczą ze wsią Paniewek, Gmina Topólka. Strona zachodnia to wsie Świerczyn i Topólka, a od strony południowej granicę naszej wsi wyznacza rzeka Zgłowiączka lewy dopływ Wisły na wysokości Włocławka.
spływ kajakowy na rzec. Zgł.

Rozszerzona zawartość newsa
Wieś Bielki zajmuje powierzchnię 257 ha; w tym grunty rolne to 238 ha i około 10 ha lasu. Przypisana jest do parafii Świerczyn, dekanat lubraniecki, Diecezja Włocławska. Miejscowość usytuowana jest po obydwu stronach drogi powiatowej Lubraniec – Orle. Teren typowo rolniczy, raczej równinny, z bogatym zadrzewieniem śródpolnym, od strony południowej porośnięty lasem o drzewostanie mieszanym z bogatą bioróżnorodną fauną i florą.
lasek

wst.