Zasoby społeczne mieszkańców miejscowości Bielki
Dodane przez stasinel dnia 26. grudzień 2009 00:00
Wieś Bielki liczy 31 gospodarstw,175 mieszkańców, w tym 32 osoby w wieku emerytalnym. Dość liczną grupę mieszkańców Bielek stanowią dzieci i młodzież, to jest 48 osób. Zdecydowana większość mieszkańców wsi to rolnicy, a ich źródłem utrzymania są dochody uzyskane z pracy w gospodarstwie rodzinnym oraz renty i świadczenia emerytalne członków ich rodzin.
panorama wsi 2

W związku z niską opłacalnością produkcji rolniczej część mieszkańców, zwłaszcza młodych, by zaspokoić swoje ekonomiczne potrzeby emigruje za pracą poza granice Polski. Emigracja młodych mieszkańców jest przyczyną starzenia się naszej wsi i ma to duży wpływ na rozwój demograficzny.
Rozszerzona zawartość newsa
Wieś Bielki ze swoich zasobów ludzkich wydała społeczeństwu liczne grono nauczycieli, dwóch księży, a w latach między wojennych wójta (szczegóły w historii wsi). Wracając do zasobów ludzkich, to aktualnie mamy trzech czynnych zawodowo nauczycieli, dwóch księży i jednego radnego gminy. Zdecydowana większość młodych mieszkańców ma wykształcenie średnie. Należy tu jeszcze zaznaczyć, mieszkająca tu młodzież nie kończy nauki na szkole zawodowej czy tylko maturze. Dąży do zdobycia gruntownego wykształcenia. Takie wymogi stawia przed nią radykalnie zmieniająca się rzeczywistość.
Grupa mieszkańców Bielek, którzy nie są czynni zawodowo, też nie jest wyłączona ze społeczności. Co więcej, akcentuje swoją obecność na forum wsi, gminy, parafii. Stanowi oparcie dla dzieci i młodzieży, ostoję tradycji i kultury naszej małej ojczyzny.
Wieś Bielki mimo swoich tradycji i dużej aktywności społecznej, nie posiada w swoich zasobach odrębnej organizacji społecznej, stowarzyszenia, czy organizacji użyteczności publicznej. Niemniej jednak, jej mieszkańcy są członkami; organizacji kościelnej Caritas w Świerczynie, druhami OSP w Topólce
na strone biel

i

członkami stowarzyszenia LGD Razem Dla Powiatu Radziejowskiego
logo LGD
wst.