Świetlica Wiejska i jej historia
Dodane przez stasinel dnia 24. grudzień 2009 00:00
logo na stronę

Pomysł budowy świetlicy we wsi Bielki jak wspomnieliśmy w historii wsi zrodził się pod koniec lat 70. W roku 1978, na zebraniu wiejskim podjęta została uchwała o budowie. Wybrano komitet budowy. Mieszkańcy zadeklarowali nie odpłatną pracę przy budowie. Działkę pod budowę przekazał Józef Dębowy. Materiały zostały zakupione z funduszu sołeckiego przy wsparciu finansowym ówczesnej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Topólce, w zamian za udostępnienie zaplecza gospodarczego na placówkę handlową.
Rozszerzona zawartość newsa
Świetlica została oddana do użytkowania w roku 1980.
świetlica 3

Mimo swojej prymitywności, służył mieszkańcom jako centrum integracjno-szkoleniowe, okolicznościowych spotkań, był siedzibą KGW,ZMW, Kółka Rolniczego i Wiejskiej Spółki wodnej. Było to też miejsce burzliwej dyskusji społeczno politycznej na zebraniach wiejskich. Po przemianach ustrojowych w Polsce świetlica przestała spełniać swoją funkcję społeczną i edukacyjną z przyczyn ekonomicznych. Sporadycznie wykorzystywano ją na zebrania wiejskie. Po remoncie znów świetlica tętni życiem
Od roku 2008 dzięki aktywnym społecznie mieszkańcom Bielek i Wójtowi Gminy świetlica znów spełnia swoje funkcje, jest miejscem spotkań, zabawy, sportu i wypoczynku mieszkańców. Można tam pograć w tenisa stołowego. Na bazie osób korzystających ze świetlicy powstał nieformalny młodzieżowy klub sportowy, MKS Bielki.
puchar wójta

Młodzież tego klubu ma już pierwsze sukcesy sportowe w tenisie stołowym o puchar Wójta. Mamy też drużynę piłki nożnej.
MKS Bielki

W fazie tworzenia jest drużyna do piłki siatkowej i plażowej, są też chętni do trenowania koszykówki, ale na prowizorycznym boisku nie ma takich możliwośći Świetlica nasza brała również czynny udział w programie pod nazwą „Organizacja wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Topólka”.
prace wykonane przez dzieci

Program ten finansowany był z funduszu integracyjnego PPWOW. W zajęciach wakacyjnych uczestniczyły dzieci i młodzież nie tylko z Bielek, ale i z sąsiednich wsi.
BIELKI AD 2011

WYDARZYŁO SIĘ

OFICJALNE PRZEKAZANIE ŚWIETLICY MIESZKAŃCOM BIELEK PO KAPITALNYM REMONCIE
REPORTAŻ NA GORĄCO W KILKU FOTKACH


Sołtys Janina Jarzynowska wita gości

Kokardę rozwiązują matka chrzestna Alicja Zdziarska przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego i gospodarz świetlicy Sołtys Janina Jarzynowska

Udało się świetlica stoi otworem

zwiedzanie obiektu

I na koniec najważniejsi goście, po lewej Urząd Marszałkowski, a po prawej samorząd Gminy

Komisja promocii wsi Bielki

REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, aktywizacji mieszkańców działających na rzecz poprawy jakości życia na wsi. Prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań, wiejskich zebrań, szkoleń i warsztatów tematycznych integrujących środowisko.
2. Administratorem świetlicy wiejskiej jest Rada Sołecka i Sołtys
3. Ze świetlicy korzystać mogą młodzież, mieszkańcy wsi oraz inne osoby po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunem, lub administratorem
4. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do stałych zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Celem działania świetlicy wiejskiej jest :
a) popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego, działalności plastycznej i innych form artystycznych.
b) rozwój działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych mieszkańców wsi.
c) organizowanie zajęć opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych, dla dzieci i młodzieży.
d) promowanie sportu masowego, podejmowanie działań rekreacyjnych.
e) organizacja imprez dla mieszkańców wsi ( festynów, uroczystości)
f) stała współpraca z radą sołecką oraz organizacjami i środowiskami lokalnymi sołectwa i Gminy
g) promocja wsi i gminy
8. Zadania gospodarza świetlicy:
a) utrzymywanie stałego kontaktu z młodzieżą i mieszkańcami wsi.
b) pomoc w organizowaniu się w grupy wiekowe, kluby zainteresowań, drużyny i sekcje sportowe.
c) pomoc w organizacji imprez środowiskowych i zawodów sportowych.
d) udostępnianie świetlicy mieszkańcom wsi po wcześniejszym uzgodnieniu czasu i terminu
e) informowanie mieszkańców wsi o wydarzeniach kulturalnych w gminie i czynnego w nich udziału,
f) współpraca z mediami, prowadzenie strony internetowej w ramach promocji miejscowości.
g) zgłaszanie usterek, awarii i potrzeb na środki czystości, niezbędne narzędzia do utrzymania porządku i inne.
h) w uzasadnionych przypadkach ogrzewanie obiektu.
i) przedstawienie informacji z działalności świetlicy Radzie Sołeckiej i na zebraniu wiejskim.


Obowiązki i zadania osób przebywających na terenie świetlicy


l. Dbać o powierzone mienie, które znajduje się na stanie świetlicy.
2. Dbać o porządek i wygląd estetyczny świetlicy.
3. Nie stosować przemocy wobec innych uczestników zajęć.
4. Nie używać wulgaryzmów i prowokacji słownych.
5. Nie dopuszczalne jest używanie i wnoszenie na teren świetlicy
papierosów, alkoholu i innych używek.
6 Osobom pod wpływem alkoholu na teren świetlicy wstęp
zabroniony.
7 Dzieci do lat 7 przebywają na terenie świetlicy pod opieką
osób starszych.